Sunwah Tower Nguyễn Huệ là tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc tại 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1. Sunwah Tower Nguyen Hue is a Grade A office building located at 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1 Office for lease

Take a tour Văn phòng hạng A
tại TP. Hồ Chí Minh
Liên hệ Tầm nhìn đẹp, an ninh
phong cách tinh tế
Tìm hiểu thêm Vị trí trung tâm,
Thuận tiện
kết nối giao thông
Sunwah Tower Nguyễn Huệ là tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc tại 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1. Sunwah Tower Nguyen Hue is a Grade A office building located at 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1 Office for lease Sunwah Tower Nguyễn Huệ là tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc tại 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1. Sunwah Tower Nguyen Hue is a Grade A office building located at 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1 Office for lease Sunwah Tower Nguyễn Huệ là tòa nhà văn phòng hạng A tọa lạc tại 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1. Sunwah Tower Nguyen Hue is a Grade A office building located at 115 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1 Office for lease
Sun Wah Tower is conveniently located on Nguyen Hue Boulevard located in District One, the very heart of the city. It is here that the central government offices are found, many 5 star hotels and the offices of almost every major name in global banking and finance.